Aparatura modułowa firmy Chint

Aparatura modułowa firmy Chint

Koncern Chint jest jednym z głównych producentów aparatów elektrycznych na rynku azjatyckim. Produkty posiadaja certyfikaty wydane przez międzynarodowe laboratoria. Przed wprowadzeniem na rynek polski firma Chint Poland zleciła przeprowadzenie testów kontrolnych wybranej aparatury niskonapięciowej, w tym także aparatury modułowej, także przez polską instytucję certyfikującą - Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

Gama produktów aparatury modułowej firmy Chint dedykowanej na rynek polski zawiera:

  * wyłączniki nadprądowe NB1-63 oraz BB1-63H

  * wyłączniki różnicowoprądowe NL1

  * wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym NB1L

  * rozłączniki izolacyjne NH4

  * styczniki modułowe NCH8

  * przyciski NP9

  * lampki ND9

  * przekaźniki czasowe NTE8

  * szyny widelcowe

  * styki pomocnicze XF9

  * styki sygnalizacyjne XF9J

  * wyzwalacz napięciowe S9

  * wyzwalacz podnapięciowe V9

Aparatury uzyskały odpowiednie atesty Instytutu Elektrotechniki (informacje na www.chintpoland.pl). Proces produkcji jest kontrolowany na wszystkich etapach. Kontroli jakości podlegają również dostarczane surowce. Wiele produktów firmy Chint, w tym wyłączniki oferowane przez firmę Chint Poland, spełnia dyrektywę 2002/95/CE dotyczącą ograniczenia stosowania szkodliwych substancji w niektórych produktach elektrycznych i elektronicznych RoHS (Restriction of Hazardous Substances), co w znacznym stopniu polepsza warunki ich recyklingu.

Wyłączniki nadprądowe z serii NB-1

Wyłączniki nadmiaroprądowe NB1 są przeznaczone do ochrony obwodów elektrycznych w budownictwie przemysłowym i komercyjnym. Aparaty dostępne są w wersjach jedno-, dwu-, trzy- i czterobiegunowych. Ich zakres prądów znamionowych wynosi od 1 do 63 A, przy napięciu znamionowym 230/400 V AC. 50/60 Hz i charakterystykach B, C, D. Wyzwalanie członu zwarciowego następuje odpowiednio przy wartości: charakterystyka B – 3-5 x In; charakterystyka C – 5-10 x In; charakterystyka D – 10-14 x In. Oferta zawiera wyłączniki nadprądowe o zwarciowej zdolności wyłączania: NB1-63 – 6 kA oraz NB-163H – 10 kA. Wyłączniki serii NB1 posiadają szeroką gamę akcesoriów: styki pomocnicze, styki alarmowe, oraz wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe.

Aparaty NB-1 posiadają kilka istotnych cech użytkowych m.in.:

  • klips do zapinania na szynie TH-35 umożliwiający prosty montaż i demontaż bez konieczności odkręcania całej grupy aparatów,

  • okienko rewiyjne jednoznacznie opisujące stan styków wyłacznika oraz onaczenie na dźwigni wskazujące stan wyłącznika,

  • szczeliny dylatacyjne, których funkcją jest polepszenie cyrkulacji powietrza w rozdzielnicy,

  • zacisk z przysłoną ochronną zapewniającą większe bezpieczeństwo przy okablowaniu

Wyłączniki róznicoprądowe NL1-63

Wyłączniki różnicoprądowe NL1 produkowane są w wersjach dwubiegunowych oraz czterobiegunowych, typu A, AC, A-S oraz AC-S. Aparaty dysponują zwarciową zdolnością wyłączania 6 kA oraz 10 kA. Ich prąd znamionowy w zależności od typu wynosi 25, 40, 63, 100 A. Każdy z aparatów dostępny jest w trzech wartościach prądu różnicowego: 0,03 / 0,1 / 0,3 A. Umieszczenie N po lewej stronie wyłacznika w znaczny sposób ułatwia wykonywanie połącze w rozdzielnicy.

Wyłączniki różnicoprądowe z członem nadprądowym NB1L (kombinowane)

Wyłączniki kombinowane produkowane są w dwóch typach. Typ AC (tańszy, najczęściej używany) oraz typ A (droższy). Typ AC gwarantuje działanie dla prądów upływu przyziemnych, sinusoidalnych nagłych lub stałych narastających. Typ A również gwarantuje działanie w warunkach takich jak w przypadku typu AC lecz ponadto zapewnia także zadziałanie dla prądów zawierających składową stałą (wyprostowane jedno- lub dwu- połówkowo lub pulsujące). Przy tego typu prądach wyłącznik kombinowany typu AC nie zadziała.

Wyłączniki NB1L posiadają prądy znamionowe od 1 do 25 A oraz charakterystyki B i C. Ich znamionowa zdolność wyłączania wynosi 6 kA w konfiguracji 1P+N oraz przy prądzie różnicowoprądowym 0,03 A.

Bardzo często, ze względu na wyższy koszt wyłacznika typu A, użytkownicy decdują się na stosowanie wyłącznika typu AC. Prowadzi to do niepełnej ochrony przed skutkami prądów zwarciowych i przeciążeniowych drogich urządzeń elektronicznych oraz niepełnej ochrony osobistej i pożarowej. W celu propagowania rozwiązań zapewniających pełną ochronę, firma Chint Poland wprowadziła na rynek polski wyłączniki kombinowane wyłącznie typu A w cenie wyłączników typu AC. Podobnie jak inne aparaty są one wyposażone we wskaźnik optyczny oraz akcesoria w postaci: styków pomocniczych, alarmowych oraz wyzwalaczy ponadnpięciowych i wzrostowych.

Wiecej informacji na:

www.chintpoland.pl